Sterrenkunde op de basisschool

Als je nieuws op het gebied van wetenschap en wetenschapscommunicatie volgt, ontkom je er niet aan: er is (terecht!) steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in de wetenschap, en ook in wetenschapscommunicatieprojecten. Zo ook op de UvA, waar studenten en medewerkers hebben aangegeven graag een bredere vertegenwoordiging van achtergronden, levensstijlen en culturen te willen zien.

De UvA besteed hier op hoog niveau aandacht aan. Maar er zijn ook mooie lokale projecten, zoals het prachtig Altair project van prof. dr. Sera Markoff dat specifiek gericht is op leerlingen met een islamitisch achtergrond. In het kader van het Altair project worden in groep 6, 7 en 8 van de basisschool lessen gegeven over sterrenkunde. Tijdens deze lessen maken leerlingen doormiddel van proefjes en demonstraties kennis met wetenschap, en met echte wetenschapper. Maar wat vooral uitzonderlijk aan de lessen is, is dat ze ook ingaan op de uitvindingen en ontdekkingen die tijdens het Islamitische gouden tijdperk zijn gedaan in het Midden-Oosten, in het bijzonder op het gebied van sterrenkunde. De leerlingen (en leerkrachten) kunnen hierdoor kennismaken met aspecten van de geschiedenis van wetenschap waar in het reguliere curriculum (meestal) geen aandacht aan wordt besteed.

Het project brengt leerlingen en hun ouders bovendien in contact met echte wetenschappers, en laat ze kennis maken met wetenschap als mogelijke loopbaan, en hoopt zo een bijdrage te leveren aan een meer inclusief en divers wetenschap in de toekomst.

Markoff heeft hiervoor dit jaar de Diversity Initiative Award van NWO gekregen. Altair loopt nu vijf jaar. De afgelopen vier jaar ben ik bij het project betrokken geweest, om advies te geven over de inhoud en opbouw van de lessen, en de voorbereidingen van dit bijzondere project te coördineren.

Dit jaar kunnen we door corona niet naar school om de lessen in de klas te geven, maar dit betekent niet dat het project stilligt. In plaats daarvan, zorgen we voor een pakket materialen voor alle leerlingen, zodat ze thuis, met hun ouders, aan de slag kunnen gaan. Daarnaast organiseren we ook online Q&A sessies met de leerlingen.  Ook zijn we hard aan het werk om het project volgend jaar uit te breiden voor klas 1 en 2 voor de middelbare school.