Lopende projecten

Er lopen op het moment verschillende mooie projecten:

  • Ruimtevaart en veiligheid: Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken (zogenaamde BRZO bedrijven). Een keer per jaar organiseren ze een Veiligheidsdag, waarbij er verschillende workshops en presentaties worden gegeven. Voor deze Veiligheidsdag ontwikkel ik een workshop rondom het thema ruimtevaart.
  • Lesmateriaal: voor TechYourFuture en Hogeschool Saxion herschrijf en redigeer ik verschillende lespakketen, onder andere over effectieve bedrijfsbezoeken voor scholen en talige W&T lessen.
  • Oude Sterrewacht Leiden: de Oude Sterrewacht gaat de komende jaren de tentoonstelling vernieuwen. Ik denk mee over de lijn van de tentoonstelling, help met het toegankelijk maken van wetenschappelijke inhoud voor een breed publiek en heb een bijdrage geleverd aan het herschrijven van het museaal plan.